builders-1825689_640.jpg

inżynier budownictwa Grzegorz Piechula urodzony w 1975 roku.

Wieloletnia praktyka budowlana – specjalność: ochrona fizyczna budowli.

Uprawnienia budowlane nr SLK/2233/OWOK/08 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5615/08.

Szczegółowy zakres posiadanych uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawnia do:

  • kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu – bez ograniczeń,

  • kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów – bez ograniczeń,

  • wykonywania nadzoru inwestorskiego – bez ograniczeń,

  • sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych – bez ograniczeń

KIEROWNIK BUDOWY TYCHY KIEROWNIK BUDOWY BIERUŃ KIEROWNIK BUDOWY BOJSZOWY INSPEKTOR NADZORU ŚLĄSK EKSPERTYZY TYCHY SZKODY GÓRNICZE BIERUŃ PRZEGLĄDY TYCHY INSPEKTOR NADZORU TYCHY, INSPEKTOR NADZORU ŚLĄSK, NADZÓR INWESTORSKI ŚLĄSK