• kierowanie robotami budowlanymi

  • nadzór inwestorski robót budowlanych

  • przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych

  • ekspertyzy techniczne i opinie budowlane

  • kosztorysowanie robót budowlanych

  • odbiór ustawionego rusztowania

  • inspekcja budowlana – oględziny mieszkań, domów, itp.

  • wykonywanie przeglądów przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych

  • wykonywanie robót budowlanych

  • usługi geodezyjne

KIEROWNIK BUDOWY TYCHY KIEROWNIK BUDOWY BIERUŃ KIEROWNIK BUDOWY BOJSZOWY INSPEKTOR NADZORU ŚLĄSK EKSPERTYZY TYCHY SZKODY GÓRNICZE BIERUŃ PRZEGLĄDY TYCHY INSPEKTOR NADZORU TYCHY, INSPEKTOR NADZORU ŚLĄSK, NADZÓR INWESTORSKI ŚLĄSK